Loes Kurpershoek
Ter gelegenheid van de expositie bij Galerie Kunst+, Rotterdam, 1991
Thea Figee
Maarten Beks
Citaten over het werk van Loes Kurpershoek
“Loes Kurpershoek onderneemt met veel lef haar acties op het grote doek. Zij stuurt haar eindeloos gemengde kleuren gericht naar de bijbehorende werelden die in de titels verwoord zijn. In erotisch getinte taferelen duikt herhaaldelijk een warm roze op. Haar composities komen tot leven uit kloof- of ravijnachtige vormen die, eenmaal als goed geslaagde basis op het doek, vergezeld gaan van driftige, horizontale brede verfstreken die de expressief werkende kunstenares goed illustreren. Haar expressieve gebaren komen tot expressie in haar drieluik met de titel “De spanning verhevigd”.”
“Loes Kurpershoek schildert zoals het hoort: niet alsóf, maar omdat haar leven ervan afhangt. En dan gaat het natuurlijk vooral om het leven van het schilderij, geen gemakkelijk leven zo te zien, want leven is bij haar geen gegeven, maar iets dat tegen de verdrukking in uit de verf moet komen. Wat wezenlijk is aan het schilderij wordt door Loes Kurpershoek uit de tent gelokt om op eigen kracht iets te ondernemen tegen haar agressie. Het schilderij verdedig zichzelf, dat is pas vitaal en laat zijn tanden zien, al of niet glimlachend. Als u mij de enigszins voor de hand liggende woordspeling toestaat: de schilderijen van Loes Kurpershoek hebben ‘Körper’. Mag ik het zo zeggen tot slot: Loes slaat vuur uit weerbarstige rotsen.”